Tafsiran Tafsiran

Binatang
-mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya di bawah Akta Binatang 1953 [Akta 647] dan termasuk burung;
 

Akta 647 :
“animal” includes horses, cattle, sheep, goats, swine, dogs, cats
and any four-footed beast kept in captivity or under control, of any
age or sex;
 

“bird” includes domestic fowls, ducks, geese, turkeys, guinea
fowls and pigeons of any age or sex and their eggs;
 

 

Jumlah Paparan: 19103
Tarikh Kemaskini: 26 September 2013