i-Bill Aplication i-Bill Aplication

Aplikasi i-Bill berupaya mengelakkan masalah pembayaran bill melebihi 14 hari yang berpunca daripada kesilapan kunci masuk Tarikh Terima Bill (TTB) oleh penyedia baucar bayaran diperingkat PTJ. Bagi menangani masalah ini, Bahagian Akaun telah mengambil inisiatif untuk menggunapakai aplikasi i-Bill yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia.

 
  1. Aplikasi i-Bill boleh dimuat turun di sini :
  2. Arahan Bagi Manual Aplikasi i-Bill.
Page has been accessed 7540 times