Message From General Director Message From General Director

 

 

 

Assalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera.

Selamat datang ke portal rasmi Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS).
MAQIS beroperasi sebagai badan tunggal perkhidmatan kuarantin dan pemeriksaan di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin.   Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 [ Akta 728]  dikuatkuasakan pada 1 Januari 2012.  MAQIS berfungsi untuk menguatkuasakan semua undang-undang bertulis yang berkaitan untuk memastikan bahawa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma dan makanan yang diimport ke dalam dan dieksport ke luar Malaysia mematuhi aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan, ikan dan keselamatan makanan.

MAQIS juga antara lainnya akan berfungsi untuk mengeluarkan permit, lesen dan perakuan bagi maksud import dan eksport, memastikan bahawa semua tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma dan makanan digredkan, dibungkuskan dan dilabelkan, menubuhkan dan menguruskan stesen kuarantin, menyertai pemeriksaan dan pemerakuan premis negara pengeksport, memberikan maklum balas dan syor kepada agensi atau jabatan yang berkaitan tentang apa-apa perkara yang berhubungan dengan import dan eksport dan memudahkan dan mengadakan khidmat nasihat tentang pematuhan syarat-syarat import dan eksport kepada pengimport, pengeksport dan ejen yang terlibat dalam import dan eksport tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma dan makanan 

MAQIS akan meneruskan peranan yang telah dilaksanakan oleh jabatan/agensi sebelum ini dan akan terus meningkatkan kecemerlangan dalam perkhidmatan kuarantin dan pemeriksaan bagi tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma dan makanan yang diimport ke dalam dan dieksport ke luar Malaysia supaya mematuhi aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan, ikan dan keselamatan makanan. 

Sekian, terima kasih.

 

SAIFUL YAZAN BIN ALWI
Ketua Pengarah
Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

Page has been accessed 8739 times