Quarantine Procedure Quarantine Procedure

MAQIS quarantine will also conduct the testing procedure, treatment or disposal of any plant, animal, carcass, fish, agricultural produce, soil, microorganism or any other related matter as determined by the Director of Quarantine and Inspection.

There are different quarantine procedures for plants according to the type of plant as well as the country involved. For more information on these procedures, please refer to the Department of Agriculture.

KEPERLUAN ASAS DI PREMIS KUARANTIN IKAN MALAYSIA

 1. Sumber ikan mestilah
  • Bebas penyakit
  • Dari pembekal Berdaftar
 2. Bekalan air adalah
  • Bebas dari patogen penyakit
  • Telah dirawat sinaran UV/ozon
  • Air takungan yang telah dirawat
 3. Setiap kemudahan simpanan ikan mempunyai bekalan air yang berasingan.
 4. Kakitangan terlatih dalam cara pengendalian ikan dan kaedah pencegahan penyakit ikan.
 5. Kawasan pengeluaran, pemprosesan dan rekreasi ikan berasingan di antara satu sama lain.
 6. Rekod kesihatan dan rawatan disimpan dan sentiasa tersedia sekurang-kurangnya dua tahun.
 7. Ikan mati dan berpenyakit dilupuskan dengan cara yang sesuai seperti dibakar dan diikuti dengan ditanam.
 8. Air buangan dari ladang hendaklah ditakung dan dirawat menggunakan kaedah yang sesuai sebelum dilepaskan ke perairan umum.
 9. Pemindahan ikan di antara ladang mestilah dijalankan dengan teliti.
 10. Kurangkan tekanan kepada ikan yang disebabkan oleh :
  • Kepadatan ikan yang berlebihan
  • Kualiti air yang rendah
  • Kaedah ternakan yang tidak baik
 11. Keadaan kesihatan ikan dipantau melalui:
  • Pemeriksaan ikan secara semulajadi
  • Menjalankan analisa makmal secara berjadual
  • Program pemvaksinan ikan
  • Rawatan penyakit yang bersesuaian diperkenalkan
 12. Kawalan makhluk perosak mestilah diamalkan bagi mencegah penyebaran penyakit oleh haiwan perosak atau pemangsa.
 13. Setiap unit seperti kolam atau tangki dalam ladang mestilah mempunyai peralatannya sendiri seperti jaring dan baldi.
 14. Jika ladang mengandungi dua atau lebih kawasan pengeluaran yang berbeza (hatceri atau kawasan ternakan), setiap kawasan mestilah mempunyai peralatan yang khusus dan kemudahan pembasmian kuman di antara kawasan.
 15. Pakaian khas untuk lawatan mestilah disediakan untuk pelawat.
 16. Bagi mengelakkan penyebaran penyakit di dalam ladang, tangan, but dan peralatan lain-lain dibasmi kuman sebelum bergerak antara kemudahan simpanan ikan.
 17. Aktiviti keluar masuk ke kawasan ternakan mestilah dihadkan seperti meletakkan kenderaan jauh dari kawasan ternakan serta menghadkan kemasukan orang awam di kawasan ternakan.
 18. Menyediakan kemudahan pembasmian kuman seperti kolam rendaman di pintu ladang supaya segala kenderaan atau orang yang keluar masuk ladang dimestikan melaluinya.
 19. Lori dan tangki yang digunakan untuk mengangkut ikan mestilah dibersihkan menggunakan air bertekanan tinggi, dibilas dan dibasmi kuman sebelum dan selepas penghantaran ikan ke ladang.
 20. Elakkan penghantaran dari ladang ke ladang menggunakan kenderaan yang sama. Penghantaran satu kenderaan bagi satu ladang adalah disarankan
 21. Ikan yang baru tiba mestilah dikuarantinkan dan kawasan kuarantin mestilah dilokasi yang berasingan dari kemudahan ladang.
Sorry. Content is being updated.
Page has been accessed 17810 times