SPL System SPL System

Sistem profil latihan yang berfungsi sebagai sistem kemasukan dan memproses data/maklumat latihan pegawai dan kakitangan. Sistem juga dapat memenuhi keperluan latihan, analisis, merangka dan merancang keperluan latihan pegawai dan kakitangan.

Pautan ke Sistem Profil Latihan *kegunaan dalaman sahaja

Page has been accessed 9021 times