Breadcrumb Breadcrumb

Tenders & Quotations Tenders & Quotations

"Tender perkhidmatan membangun , membekal, memasang, menguji, menyelenggara,melaksana dan mentauliah sistem i-Maqis (Maqis Intergrated Information System) , Jabatan Perkhidmatan Kuarantin Dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)".
Open Date: 07 September 2017
Closing Date: 02 October 2017
Closed
Tender membangun, membekal, memasang, menguji, menyelenggara, melaksana dan mentauliah Sistem i-MAQIS (MAQIS Intergrated Information System) Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS).Maklumat atau dokumen boleh diperolehi di dalam sistem e-Perolehan
Open Date: 13 July 2017
Closing Date: 07 August 2017
Closed
Tender membekal dan memasang aksesori "Integrated Light And Sound System" (ILSS) bagi kenderaan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS). Maklumat atau dokumen boleh diperolehi di dalam sistem e-Perolehan. Pembekal yang ditawarkan adalah kontrak panel.
Open Date: 20 July 2017
Closing Date: 28 August 2017
Closed