Tafsiran Tafsiran

“ikan” ertinya apa-apa hidupan haiwan atau tumbuhan akuatik, sama ada sedentari atau tidak, dan termasuklah semua spesies ikan bersirip, krustasia, moluska, mamalia akuatik, atau telur-telur atau benihnya, anak ikan, fingerling, lokan atau benih moluska tetapi tidak termasuk mana-mana spesies memerang, penyu atau telurtelurnya;

Jumlah Paparan: 19511
Tarikh Kemaskini: 27 September 2013