Perhatian -

Maklumat e-Permit
e-Permit
  • Proses pengeluaran Permit Import dan Eksport MAQIS
  • Keperluan Dokumen semasa Import dan semasa Eksport
  • Pintu Masuk MAQIS dan tempat permohonan Permit
Berita Terkini Untuk Penyakit
Ikan
Penyakit-penyakit Ikan
  • Penyakit Koi Herpes Virus (KHV)
  • Epizootic Ulcerative Sydrome (EUS)
  • Penyakit White Spot Syndrome Virus (WSSV)
  • Spring Viremia of Carp (SVC)