Prosedur Eksport Prosedur Eksport

Terdapat prosedur berbeza dalam mengeksport binatang hidup dan produk binatang. Untuk maklumat am mengenai prosedur-prosedur ini, sila rujuk kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar dan klik pada tab 'Eksport'. Untuk melihat prosedur mengeksport binatang hidup sila klik di sini manakala maklumat mengenai prosedur mengeksport produk-produk binatang di sini.

Jumlah Paparan: 15843
Tarikh Kemaskini: 28 Mei 2012