Prosedur Eksport Prosedur Eksport

Peraturan Yang Terlibat
Peraturan Kastam (Peraturan Larangan Eksport), 1998

Skop Dan Bidang Kuasa Fama

* Pengeluaran Permit Eksport Hasil Pertanian
* Pengeluaran Sijil Tempasal (Certificate of Origin)
* Pengeluaran Permit Eksport Hasil Pertanian


Jenis Komoditi Yang Memerlukan Permit

* Sayur-sayuran
* Buah-buahan (Belimbing dan Betik Eksotika)
* Bawang/bawang putih (Eksport semula)


Pejabat Pengeluar

* Ibu Pejabat FAMA
* Pejabat-pejabat FAMA Negeri / Pejabat FAMA Wilayah Persekutuan Labuan


Syarat-Syarat Dan Cara Memohon Permit Eksport

Sayur-sayuran

* Mempunyai Lesen Sayur yang dikeluarkan oleh FAMA sekiranya pengeksportan melibatkan sayuran dari Kawasan Tertentu (Peraturan Pemasaran Sayur, 1975), iaitu Daerah Johor Bahru dan Daerah Kota Tinggi, Negeri Johor
* Isi Borang Permohonan Permit Eksport (Borang PK2). Borang ini boleh dibeli daripada Ibu Pejabat FAMA atau
* Pejabat FAMA Negeri dengan harga RM30.00 satu pad (50 set).
* Bayaran permit ialah RM5.00 bagi setiap Borang PK2 yang disahkan
* Tempoh sah permit ialah 2 minggu


Buah-buahan

* Mempunyai Lesen Mengeksport Buah-buahan (Belimbing dan Betik Eksotika) yang dikeluarkan oleh FAMA.
* Mempunyai Sijil Pengesahan Gred bagi buah-buahan yang diwajibkan digred (Peraturan Penggredan).
* Isi Borang Permohonan Permit Eksport (Borang PK2).
* Bayaran permit (PK2) yang dieluarkan ialah RM5.00 bagi setiap satu. Bayaran permit ini akan dikecualikan bagi buah-buahan yang diwajibkan digred, tertakluk kepada syarat khusus mengenainya.
* Tempoh sah permit ialah 1 minggu.


Bawang/ Bawang Putih (Pengeksportan Semula)

* Permit Pengeksportan Semula hanya dikeluarkan untuk komoditi yang diimport dalam tempoh satu bulan atau
* kurang daripada tarikh permohonan.
* Had kelulusan eksport ialah setakat 50% daripada jumlah kuantiti import berkenaan.
* Setiap permohonan Permit Eksport (Borang PK2) tidak boleh melebihi 30 tan metrik.
* Kemukakan Borang Kastam K1 (Pengisytiharan Import sebagai bukti pengimportan.
* Bagi pengeksport yang tidak mengimport sendiri, mereka perlu mengemukakan invois belian bawang/bawang putih daripada pengimport dan salinan Borang K1.
* Dapatkan Sijil Tempasal yang dikeluarkan oleh FAMA (bagi eksport bawang putih ke negara- negara Kesatuan Eropah atau negara-negara yang memerlukannya sahaja).
* Isi Borang PK2 dengan lengkap
* Sertakan bayaran permit sebanyak RM10.00 bagi pengeksportan semula 5 tan metrik atau
* kurang. Bayaran permit bagi pengeksportan lebih daripada 5 hingga 30 tan metrik ialah RM30.00 bagi setiap permit yang dikeluarkan.
* Tempoh sah permit ialah 1 bulan.
 

Untuk maklumat lanjut sila ikut pautan ke Laman Web Jabatan Pertanian (DOA) dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).

Jumlah Paparan: 25039
Tarikh Kemaskini: 26 September 2013