June 17, 2021
       

Kadar Fi dan Caj

Fi bagi lesen atau permit import dan eksport

1. Fi bagi pengeluaran lesen atau permit import dan eksport binatang, karkas, hasil binatang, tumbuhan, tanih, mikroorganisma, hasil tumbuhan, ikan dan hasil ikan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam jadula pertama

Caj pemeriksaan

2. Caj pemeriksaan import dan eksport binatang, tumbuhan, tanih, mikroorganisma,hasil tumbuhan, ikan dan hasil ikan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual kedua.

Caj pemeriksaan pematuhan

3. Caj pemeriksaan pematuhan bagi penggredan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual ketiga.

Caj kuarantin dan prosedur kuarantin

4. Caj kuarantin dan prosedur kuarantin binatang, tumbuhan, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual keempat.

Kaedah bayaran

5. Semua fi dan caj yang kena dibayar  di bawah peraturan-peraturanini hendaklah dibayar kepada ketua pengarah.

HUBUNGI KAMI

 
Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)
Aras 4, Menara 4G1, Wisma Tani, No.28, Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya,Malaysia.
T : 03-8870 8000
F : 03-8870 8056
Paparan terbaik menggunakan IE versi 9.0 & ke atas atau Mozilla Firefox versi 3.0 & ke atas dengan resolusi 1360 x 768

Hakcipta Terpelihara © 2020 jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan malaysia | MAQIS