April 22, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
       

Objektif, Fungsi & Kuasa

 1. Untuk memastikan tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma yang diimport ke dalam Malaysia bebas daripada ancaman perosak, penyakit dan bahan cemar dan tidak menjejaskan sektor pertanian Negara serta mematuhi aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan, ikan dan keselamatan makanan.

 2. Untuk mengkuarantinkan dan memeriksa apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma, premis, pengangkut atau apa-apa benda lain di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin.

 3. Untuk memudahkan dan mengadakan khidmat nasihat kepada pengimport, pengeksport dan ejen yang terlibat dalam import dan eksport tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma dan makanan berkaitan pematuhan syarat-syarat import dan eksport.
 4. Untuk menambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan kuarantin dan pemeriksaan produk pertanian dan makanan serta meningkatkan kesedaran kepada pelanggan mengenai keperluan undang-undang bertulis berkaitan.
 1. Untuk menguatkuasakan semua undang-undang bertulis yang berkaitan di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin, untuk memastikan bahawa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma dan makanan yang diimport ke dalam dan dieksport ke luar Malaysia mematuhi aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan, ikan dan keselamatan makanan.

 2. Untuk mengeluarkan permit, lesen dan perakuan bagi maksud import dan eksport tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma.

 3. Untuk memastikan bahawa semua tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroogranisma dan makanan yang diimport ke dalam dan dieksport ke luar Malaysia digredkan, dibungkuskan dan dilabelkan mengikut undang-undang bertulis yang berkaitan.

 4. Untuk menubuhkan dan menguruskan stesen kuarantin

 5. Untuk menyertai pemeriksaan dan pemerakuan premis negara pengeksport bersama-sama dengan agensi dan jabatan yang berkaitan, jika perlu.

 6. Untuk menyertai agensi dan jabatan yang berkaitan di peringkat antarabangsa dalam perkara yang berhubungan dengan kuarantin dan import dan eksport tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma dan makanan, jika perlu.

 7. Untuk memberikan maklum balas dan syor kepada agensi atau jabatan yang berkaitan tentang apa-apa perkara yang berhubungan dengan import dan eksport tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma dan makanan.

 8. Untuk memudahkan dan mengadakan khidmat nasihat tentang pematuhan syarat-syarat import dan eksport bagi tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma dan makanan kepada pengimport, pengeksport dan ejen yang terlibat dalam import dan eksport tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma dan makanan.

 9. Untuk melakukan apa-apa benda lain sebagaimana yang perlu bagi pelaksanaan Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 [ Akta 728] .

 1. (Fungsi-fungsi di atas, hendaklah dijalankan mengikut dasar, arahan dan kehendak sebagaimana yang ditentukan oleh agensi dan jabatan yang berkaitan).
KUASA-KUASA DI BAWAH AKTA MAQIS 2011
 1. Untuk mengkuarantinkan dan memeriksa apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma, premis, pengangkut atau apa-apa benda lain di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin bagi maksud untuk menentukan sama ada perosak, penyakit atau bahan cemar wujud dan untuk memastikan pematuhan apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma dengan syarat-syarat import dan eksport sebagaimana yang dinyatakan dalam permit, lesen atau perakuan yang dikeluarkan di bawah Akta MAQIS 2011.

 2. Untuk memeriksa makanan dan menguatkuasakan perkara yang berhubungan dengan makanan di pintu masuk mengikut Akta Makanan 1983.

 3. Untuk mengenakan dan memungut fi atau apa-apa caj lain yang difikirkan patut oleh Ketua Pengarah bagi maksud menjalankan fungsinya di bawah Akta MAQIS 2011.

 4. Untuk menempatkan apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma di bawah kawalan kuarantin di stesen kuarantin atau premis kuarantin bagi suatu tempoh masa sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah.

 5. Untuk mendaftar semua pengimport, pengeksport dan ejen yang terlibat dalam import dan eksport tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma.

 6. Untuk mengeluarkan permit, lesen dan perakuan bagi maksud import dan eksport tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma.

 7. Untuk mengisytiharkan mana-mana premis sebagai premis kuarantin bagi maksud kuarantin dan pemeriksaan tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma.

 8. Untuk menjalankan tatacara kuarantin ke atas mana-mana tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma, premis, pengangkut atau apa benda lain dalam tempoh masa sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah.

 9. Untuk menolak kemasukan di pintu masuk apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma

HUBUNGI KAMI

 
Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)
Aras 4, Menara 4G1, Wisma Tani, No.28, Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya,Malaysia.
T : 03-8870 8000
F : 03-8870 8056
Paparan terbaik menggunakan IE versi 9.0 & ke atas atau Mozilla Firefox versi 3.0 & ke atas dengan resolusi 1360 x 768

Hakcipta Terpelihara © 2020 jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan malaysia | MAQIS