Akta

[AKTA 728] AKTA PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAN MALAYSIA

Akta dikuatkuasakan pada 1 Januari 2012 di semenanjung Mlaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan,dan peraturan-peraturanya dikuatkuasakan pada 1 April 2013.

  1. Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin Dan Pemeriksaan Malaysia [ Kuarantin dan Pemeriksaan ] 2013;
  2. Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin Dan Pemeriksaan Malaysia [ Tatacara Kuarantin ] 2013;
  3. Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin Dan pemeriksaan Malaysia [ Fi dan Caj ] 2013;
  4. Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin Dan Pemeriksaan Malaysia [ Pendaftar Pengimport, Pengeksport dan Ejen ] 2013; dan
  5. Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin Dan pemeriksaan Malaysia [ Pengeluar Permit, Lesen dan Perakuan ] 2013.

 

Untuk sebarang informasi dan pertanyaan sila hubungi kami di:

Jabatan Perkhidmatan Kuarantin & Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)
Aras 4, Menara 4G1, Wisma Tani
No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya.

Telefon : 03-8000 8000
Faks      : 03-8888 6904

Emel      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.