SOP

EKSPORT:

SOP PEMERIKSAAN EKSPORT KONSAINAN HAIWAN DAN HASILAN HAIWAN
  • Maklumat sedang dikemaskini.

SOP PEMERIKSAAN EKSPORT KONSAINAN IKAN DAN HASILAN IKAN

SOP PEMERIKSAAN EKSPORT KONSAINAN TUMBUHAN DAN HASILAN TUMBUHAN

IMPORT: 

SOP PEMERIKSAAN IMPORT KONSAINAN HAIWAN DAN HASILAN HAIWAN

  • Maklumat Sedang Dikemaskini. 
SOP PEMERIKSAAN IMPORT KONSAINAN IKAN DAN HASILAN IKAN
  • Maklumat Sedang Dikemaskini.  
SOP PEMERIKSAAN IMPORT KONSAINAN TUMBUHAN DAN HASILAN TUMBUHAN
  • Maklumat Sedang Dikemaskini.  

KUARANTIN:

SOP KUARANTIN HAIWAN DI STESEN KUARANTIN HAIWAN
  • Maklumat Sedang Dikemaskini.  

PERMIT & EKSPORT :

SOP PENGELUARAN PERMIT & EKSPORT (100818)
  • Maklumat Sedang Dikemaskini.  

PENGUATKUASAAN:

SOP Penguatkuasaan & Surat Arahan -all

  • Maklumat Sedang Dikemaskini.