Tafsiran Tafsiran

"keluaran pertanian" ertinya apa-apa hasil daripada tumbuhan, binatang, karkas atau ikan, samada diproses atau selainnya.

Jumlah Paparan: 20202
Tarikh Kemaskini: 27 September 2013