Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian Khidmat Pengurusan
Aras 4, Menara 4G1, Wisma Tani No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62624 Putrajaya
Telephone: 03-8870 8000
Fax: 03-8870 8056
   
1
KOSONG
Pengarah Bahagian

03-8870 8080 Samb. 8080