Tafsiran Tafsiran

"Keluaran Pertanian" ertinya apa-apa hasil daripada tumbuhan, binatang, karkas atau ikan, samada diproses atau selainnya.
Laman telah diakses 28775 kali