Prosedur Eksport Prosedur Eksport

Terdapat syarat-syarat yang berbeza mengikut negara-negara yang berlainan apabila mengeksport makanan. Sila layari sub-halaman Garis Panduan dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang syarat-syarat ini. Untuk pertanyaan umum berkaitan pengeksportan makanan, sila layari laman web Maklumat Keselamatan Makanan Malaysia (FoSIM).
Laman telah diakses 16775 kali