Prosedur Import Prosedur Import

Terdapat beberapa langkah berlainan yang perlu diambil untuk berdaftar sebagai pengimport. Pendaftaran ini dibuat berdasarkan sama ada sesuatu entiti itu ialah sebuah syarikat atau agen-pengimport. Ketahui dengan lebih lanjut tentang perkara ini dari FoSIM Import: User Manual (Import FoSIM: Manual Pengguna) dan untuk pertanyaan lanjut mengenai pengimportan makanan, anda boleh melawat sub-halaman Garis Panduan dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Laman telah diakses 36817 kali