Pemeriksaan Dokumen Pemeriksaan Dokumen

Pemeriksaan dokumen akan dilakukan oleh pegawai penguat kuasa MAQIS di peringkat pintu masuk sama ada pemeriksaan secara dalam talian seperti Sistem Maklumat Kastam (SMK) atau secara manual.  Konsainan yang tidak mempunyai dokumen (salinan atau asal) sepertimana yang dtentukan di dalam syarat-syarat import/eksport bagi konsainan berkaitan akan ditahan untuk tindakan selanjutnya.

Laman telah diakses 17716 kali