Pemeriksaan Fizikal Konsainan Import Pemeriksaan Fizikal Konsainan Import

Pemeriksaan fizikal akan dilakukan oleh pegawai penguat kuasa MAQIS di pintu masuk, stesen kuarantin atau premis kuarantin untuk memastikan konsainan yang diimport mematuhi kehendak perundangan seperti berikut;
  1. masuk bukan dengan perosak, penyakit atau bahan cemar;
  2. tidak mempunyai perosak, penyakit atau bahan cemar;
  3. tidak diserang perosak, penyakit atau bahan cemar;
  4. digred, dibungkus dan dilabelkan;
  5. jenis dan kuantiti yang sama seperti yang diisytiharkan;
  6. telah menjalani rawatan atau kuarantin;
  7. dilabelkan dengan tanda halal; dan
  8. apa-apa syarat yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.

Pemeriksaan fizikal akan dibuat dengan cara memeriksa secara rawak atau seratus peratus (100%). Mana-mana konsainan yang tidak mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan akan ditahan dan dirampas untuk tindakan selanjutnya.
Laman telah diakses 12491 kali