Sistem Profil Latihan (SPL) Sistem Profil Latihan (SPL)

Sistem profil latihan yang berfungsi sebagai sistem kemasukan dan memproses data/maklumat latihan pegawai dan kakitangan. Sistem juga dapat memenuhi keperluan latihan, analisis, merangka dan merancang keperluan latihan pegawai dan kakitangan.

Pautan ke Sistem Profil Latihan *kegunaan dalaman sahaja

Laman telah diakses 8794 kali