Prosedur Eksport Prosedur Eksport

Peraturan Yang Terlibat
Peraturan Kastam (Peraturan Larangan Eksport), 1998

 

Skop Dan Bidang Kuasa FAMA

 • Pengeluaran Permit Eksport Hasil Pertanian
 • Pengeluaran Sijil Tempasal (Certificate of Origin)
 • Pengeluaran Permit Eksport Hasil Pertanian
 

Jenis Komoditi Yang Memerlukan Permit

 • Sayur-sayuran
 • Buah-buahan (Belimbing dan Betik Eksotika)
 • Bawang/bawang putih (Eksport semula)
 

Pejabat Pengeluar

 • Ibu Pejabat FAMA
 • Pejabat-pejabat FAMA Negeri / Pejabat FAMA Wilayah Persekutuan Labuan
 

Syarat-Syarat Dan Cara Memohon Permit Eksport

 

Sayur-sayuran

 • Mempunyai Lesen Sayur yang dikeluarkan oleh FAMA sekiranya pengeksportan melibatkan sayuran dari Kawasan Tertentu (Peraturan Pemasaran Sayur, 1975), iaitu Daerah Johor Bahru dan Daerah Kota Tinggi, Negeri Johor
 • Isi Borang Permohonan Permit Eksport (Borang PK2). Borang ini boleh dibeli daripada Ibu Pejabat FAMA atau
 • Pejabat FAMA Negeri dengan harga RM30.00 satu pad (50 set).
 • Bayaran permit ialah RM5.00 bagi setiap Borang PK2 yang disahkan
 • Tempoh sah permit ialah 2 minggu
 

Buah-buahan

 • Mempunyai Lesen Mengeksport Buah-buahan (Belimbing dan Betik Eksotika) yang dikeluarkan oleh FAMA.
 • Mempunyai Sijil Pengesahan Gred bagi buah-buahan yang diwajibkan digred (Peraturan Penggredan).
 • Isi Borang Permohonan Permit Eksport (Borang PK2).
 • Bayaran permit (PK2) yang dieluarkan ialah RM5.00 bagi setiap satu. Bayaran permit ini akan dikecualikan bagi buah-buahan yang diwajibkan digred, tertakluk kepada syarat khusus mengenainya.
 • Tempoh sah permit ialah 1 minggu.
 

Bawang/ Bawang Putih (Pengeksportan Semula)

 • Permit Pengeksportan Semula hanya dikeluarkan untuk komoditi yang diimport dalam tempoh satu bulan atau kurang daripada tarikh permohonan.
 • Had kelulusan eksport ialah setakat 50% daripada jumlah kuantiti import berkenaan.
 • Setiap permohonan Permit Eksport (Borang PK2) tidak boleh melebihi 30 tan metrik.
 • Kemukakan Borang Kastam K1 (Pengisytiharan Import sebagai bukti pengimportan.
 • Bagi pengeksport yang tidak mengimport sendiri, mereka perlu mengemukakan invois belian bawang/bawang putih daripada pengimport dan salinan Borang K1.
 • Dapatkan Sijil Tempasal yang dikeluarkan oleh FAMA (bagi eksport bawang putih ke negara- negara Kesatuan Eropah atau negara-negara yang memerlukannya sahaja).
 • Isi Borang PK2 dengan lengkap
 • Sertakan bayaran permit sebanyak RM10.00 bagi pengeksportan semula 5 tan metrik atau kurang. Bayaran permit bagi pengeksportan lebih daripada 5 hingga 30 tan metrik ialah RM30.00 bagi setiap permit yang dikeluarkan.
 • Tempoh sah permit ialah 1 bulan.
 

Untuk maklumat lanjut sila ikut pautan ke Laman Web Jabatan Pertanian (DOA) dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).

Laman telah diakses 28961 kali