Pemeriksaan Bagasi Penumpang Pemeriksaan Bagasi Penumpang

Pemeriksaan fizikal ke atas semua bagasi penumpang antarabangsa oleh pegawai penguat kuasa MAQIS di semua pintu masuk Negara dengan menggunakan mesin pengimbas atau secara visual dan pemeriksaan 100% akan dibuat ke atas bagasi yang disyakki mengandungi barang larangan masuk di bawah kawalan MAQIS.  Mana-mana konsainan yang tidak mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan akan ditahan dan dirampas untuk tindakan selanjutnya.

Laman telah diakses 9159 kali