Pendaftaran Pengimport, Pengeksport dan Ejen Pendaftaran Pengimport, Pengeksport dan Ejen

Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)

PENDAFTARAN PENGIMPORT, PENGEKSPORT DAN EJEN

 

Peruntukan undang-undang:
 

  1. Subseksyen 9 (e), Akta Perkhidmatan Kuarantin dan pemeriksaan malaysia 2011 [Akta 728].
  2. Peraturan 2, Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (Pendaftar Pengimport, Pengeksportdan Ejen) 2013.

Mana-mana orang tidak boleh mengimport atau mengeksport sesuatu tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertania, tanih dan mikroorganisma melainkan jika orang itu berdaftar dengan Ketua Pengarah Kuarantin dan Pemeriksaan sebagai seorang pengimport, pengeksport atau ejen.

 

**Sila sertakan maklumat pendaftaran syarikat (SSM) dan surat Pendaftaran Pengimport Dengan Jabatan/Agensi Lain. Sila hantar maklumat tersebut melalui fax,email atau pos ke alamat seperti di bawah.
 

Sebarang kemusykilan berkaitan dengan pendaftaran bolehlah berhubung melalui alamat berikut:

Ketua Pengarah Kuarantin dan Pemeriksaan
Jabatan Perkhidmatan Kuarantin & Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)
Aras 4, Menara 4G1, Wisma Tani,
No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62624 Putrajaya.
WP PUTRAJAYA.

Telefon :    03-8870 8000
Faks      :    03-8870 8004
Emel     :    feedback@maqis.gov.my

Laman telah diakses 30791 kali