Pengeluaran Permit, Lesen & Perakuan Pengeluaran Permit, Lesen & Perakuan

Bagi tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma yang diimport dan dieksport.

Jenis Permit

  • Permit Import (masih dikeluarkan oleh Jabatan/Agensi berkaitan, kecuali  ikan hidup)
  • Permit Eksport (masih dikeluarkan oleh Jabatan/Agensi berkaitan)
  • Permit Angkut Ikan

Lesen

  • Lesen Import Ikan (masih dikeluarkan oleh Jabatan/Agensi berkaitan)
  • Lesen Eksport Ikan (masih dikeluarkan oleh Jabatan/Agensi berkaitan)

Perakuan

  • Sijil Perakuan Pematuhan Penggredan, Pembungkusan dan Pelabelan (3P) – Import
  • Sijil Perakuan Pematuhan Penggredan, Pembungkusan dan Pelabelan (3P) – Eksport (dikeluarkan oleh Jabatan/Agensi berkaitan)

E-Perkhidmatan

 

 

 

Laman telah diakses 31103 kali