Penguatkuasaan Penguatkuasaan

Menguatkuasakan Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 dan Undang-undang bertulis yang berkaitan yang berhubungan dengan pemeriksaan, kuarantin dan penguatkuasaan di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin bagi tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikrooganisma dan makanan yang diimport ke dalam dan dieksport ke luar Malaysia mematuhi aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan dan ikan dan keselamatan makanan.

Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 dan Undang-undang bertulis yang berkaitan:

 1. Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011
 2. Akta Kuarantin Tumbuhan 1976
 3. Akta Binatang 1953
 4. Akta Perikanan 1983
 5. Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) 1965
 6. Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) 1971
 7. Akta Makanan 1985

Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011

Pegawai penguat kuasa ertinya seseorang pegawai penguat kuasa yang dilantik di bawah seksyen 5 atau 6 Akta ini dan termasuk Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah


Antara kuasa pegawai penguat kuasa adalah seperti;

 • Kuasa penyiasatan
 • Kuasa penangkapan
 • Penggeledahan dan penyitaan dengan waran
 • Penggeledahan dan penyitaan tanpa waran
 • Kuasa untuk mengelak premis dan pengangkut
 • Akses kepada data berkomputer
 • Kuasa untuk memberhentikan, menggeledah dan menyita pengangkut
 • Senarai tumbuhan, binatang, kerkas, dsb., yang disita
 • Pemeriksaan orang yang mengetahui kes
 • Kebolehanterimaan penyataan dalam keterangan
 • Kuasa untuk menghendaki kehadiran orang yang mengetahui
 • Pelucuthakan tumbuhan, binatang, karkas, dsb., yang disita
 • Pelepasan tumbuhan, binatang, karkas, dsb., yang disita
 • Kuasa untuk mengambil sampel
 • Pemeriksaan atau pengujian tumbuhan, binatang, karkas, dsb., yang disita
 • Kuasa tambahan
 • Pengkompaunan kesalahan
 • Pendakwaan
Laman telah diakses 67455 kali
Pages: 1  2