Pengumuman Pengumuman

PENGUMUMAN
Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal, Pancaindera & Kecergasan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)
Mesyuarat pengurusan pengarah-pengarah bahagian, wilayah, negeri dan ketua pintu masuk bersama Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin Dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) Bil. 2 Tahun 2016