Peraturan Peraturan

Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (F1 dan Caj) 2013
Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (Kuarantin dan Pemeriksaan) 2013
Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (Pendaftaran Pengimport,Pengeksport dan Ejen) 2013
Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (Pengeluaran Permit, Lesen dan Perakaun) 2013
Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (Tatacara Kuarantin) 2013
Jumlah Paparan: 16704
Tarikh Kemaskini: 18 Julai 2014