Perkhidmatan Kuarantin Perkhidmatan Kuarantin

MAQIS akan mengkuarantin dan memeriksa apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma, premis, pengangkut atau apa-apa benda lain di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin bagi maksud untuk menentukan sama ada perosak, penyakit atau bahan cemar wujud dan untuk memastikan pematuhan dengan syarat-syarat import dan eksport sebagaimana yang dinyatakan dalam permit, lesen atau perakuan yang dikeluarkan di bawah Akta MAQIS 2011.

Apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma, premis, pengangkut atau apa-apa benda lain di tempatkan di bawah kawalan kuarantin di stesen kuarantin atau premis kuarantin bagi suatu tempoh masa sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Kuarantin dan Pemeriksaan.

Laman telah diakses 13059 kali