TAHUKAH ANDA

1. Mulai 1 Oktober 2013, MAQIS akan mengeluarkan permit atau lesen import dan eksport bagi tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma(kecuali permit yang dikeluarkan di bawah akta Kuarantin Tumbuhan 1976). Permohonan permit boleh dibuat secara di atas talian (e-permit). Pengimport, pengeksport dan ejen berdaftar dengan MAQIS sahaja dibenarkan untuk mengimport dan mengeksport.

2. Kadar Fi dan Caj yang dikenakan mengikut Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan pemeriksaan Malaysia (Fi dan Caj) 2013 adalah seperti berikut : Seterusnya..