Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)

Sistem HRMIS telah dibangunkan dengan tujuan memenuhi keperluan pengurusan sumber manusia di semua peringkat agensi kerajaan. Sistem ini digunakan untuk memudahkan pengurusan sumber manusia.

 

Pautan ke HRMIS

Laman telah diakses 12864 kali