SOP SOP

SOP PEMERIKSAAN KONSAINAN IMPORT / EKSPORT TUMBUHAN:
 

 

SOP PEMERIKSAAN KONSAINAN IMPORT / EKSPORT BINATANG :


SOP PEMERIKSAAN KONSAINAN IMPORT / EKSPORT IKAN :


SOP PEMERIKSAAN KONSAINAN IMPORT / EKSPORT KELUARAN PERTANIAN:

Maklumat Sedang Dikemaskini


SOP PEMERIKSAAN KONSAINAN IMPORT / EKSPORT TANIH:

Maklumat Sedang Dikemaskini


SOP PEMERIKSAAN KONSAINAN IMPORT / EKSPORT MIKROORGANISMA :

Maklumat Sedang Dikemaskini.


SOP PEMERIKSAAN KONSAINAN IMPORT / EKSPORT MAKANAN :

Maklumat Sedang Dikemaskini.
 

SOP PENAHANAN DAN RAMPASAN KONSAINAN IMPORT / EKSPORT (TUMBUHAN, BINATANG, KARKAS, IKAN, KELUARAN PERTANIAN , TANIH MIKROORGANISMA DAN MAKANAN) :

Maklumat Sedang Dikemaskini.
 

Jumlah Paparan: 13456
Tarikh Kemaskini: 25 Februari 2015