Tag Awan Tag Awan

Kembali

Bengkel Pemantapan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAQIS

Bengkel Pemantapan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAQIS
Tarikh: 26 Julai 2019 - 28 Julai 2019
Masa:
Lokasi: Empress Hotel Sepang