Tag Awan Tag Awan

Kembali

Majlis Syarahan Perdana MARDI – Agrotourism : Platform Pemindahan Teknologi MARDI

Majlis Syarahan Perdana MARDI – Agrotourism : Platform Pemindahan Teknologi MARDI oleh Tn. Hj. Azman Mohd Saad, Pengarah Pusat Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Usahawan MARDI
Tarikh: 29 Julai 2019 - 29 Julai 2019
Masa: 2.30 petang
Lokasi: Dewan Tan Sri Yusof Hashim, Ibu Pejabat MARDI Serdang.