Tatacara Kuarantin Tatacara Kuarantin

MAQIS juga akan menjalankan tatacara kuarantin iaitu pengujian, perawatan atau pelupusan apa-apa  tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma  atau apa-apa benda lain yang berkaitan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Kuarantin dan Pemeriksaan.

Jumlah Paparan: 15646
Tarikh Kemaskini: 01 Oktober 2013