Iklan Tender Terbuka Kajian Pembangunan Pelan Pendigitalan Maqis Menggunakan Metodologi Enterprise Architecture EA Projek MDP

Tender ini terbuka kepada firma perunding tempatan yang layak dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) di bawah kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut: