Iklan Tender Terbuka : Perolehan Pelantikan Perkhidmatan Perunding Secara Outsourcing Bagi Pembangunan Pelan Pendigitalan MAQIS Menggunakan Metodologi Enterprise Architecture (EA)

Tender ini terbuka kepada firma perunding tempatan yang layak dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) di bawah kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut: