Akta

[AKTA 728] AKTA PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAN MALAYSIA

Akta dikuatkuasakan pada 1 Januari 2012 di semenanjung Mlaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan,dan peraturan-peraturanya dikuatkuasakan pada 1 April 2013.

  1. Undang-undang Malaysia Akta 728
  2. Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia [ Pendaftaran Pengimport, Pengeksport dan Ejen ] 2013
  3. Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia [ Pengeluaran Permit, Lesen dan Perakuan ] 2013
  4. Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia [ Tatacara Kuarantin ] 2013;
  5. Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan pemeriksaan Malaysia [ Fi dan Caj ] 2013
  6. Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia [ Kuarantin dan Pemeriksaan ] 2013
  7. Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia [ Pengkompaunan Kesalahan ] 2013

Untuk sebarang informasi dan pertanyaan sila hubungi kami di:

Jabatan Perkhidmatan Kuarantin & Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)
Aras 4, Menara 4G1, Wisma Tani
No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya.

Telefon : 03-8000 8000
Faks      : 03-8888 6904

Emel     : feedback.maqis@moa.gov.my