Perutusan Ketua Pengarah

Assalamualaikum W.B.T. dan Salam Sejahtera.

Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) akan terus komited dalam memantap dan memperkukuhkan kawalan biosekuriti negara melalui tugas-tugas kuarantin, pemeriksaan dan penguatkuasaan di pintu-pintu masuk negara dan stesen-stesen kuarantin bagi memastikan bahawa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma dan makanan yang diimport ke dalam negara dan dieksport ke luar Malaysia mematuhi aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan, ikan dan keselamatan makanan.

Pada masa yang sama, MAQIS akan terus mengimbangi keperluan pemain industri dalam melaksanakan aktiviti perdagangan melalui peningkatan kualiti perkhidmatan, khidmat nasihat dan memudahcara urusan perdagangan yang sekaligus membantu perkembangan ekonomi negara.

Saya berharap melalui Portal Rasmi MAQIS ini, maklumat seperti syarat dan peraturan pengimportan serta pengeksportan, kawalan keselamatan biosekuriti agromakanan serta lain-lain perkara berkaitan akan dapat menjadi sumber rujukan kepada semua golongan sasar dalam melaksanakan perancangan sewajarnya terhadap aktiviti perdagangan melibatkan keluaran produk agromakanan di samping mengekalkan aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan, ikan dan keselamatan makanan.

Sekian, terima kasih.

Shamsul Akbar bin Sulaiman
Ketua Pengarah
Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)