Haiwan Kesayangan

PANDUAN BAGI PENGIMPORTAN HAIWAN KESAYANGAN KE MALAYSIA 
Disediakan oleh: 

Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia

(MAQIS)

Cetakan Pertama 2016 
 

PASTIKAN ANDA MENGETAHUI SYARAT-SYARAT AM PENGIMPORTAN ANJING ATAU KUCING SEBELUM ANDA MULA MENGIMPORT SEPERTI BERIKUT:  

1. Anjing atau kucing tidak boleh berusia kurang daripada 3 bulan semasa pengimportan.

2. Pengimportan hendaklah disertakan dengan permit import yang sah yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS).

3. Pengimportan hendaklah disertakan dengan Sijil Kesihatan Veterinar yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Veterinar Negara Pengeksport. Pengeksportan hendaklah dilakukan dalam tempoh 7 hari dari tarikh SKV dikeluarkan. 

4. Anjing atau kucing hendaklah dipasang dengan pengenalan mikrocip yang mematuhi standard ISO (std 11784 & 11785).

5. Bagi pengimportan anjing baka terhad, sila dapatkan kelulusan Ketua Pengarah MAQIS sebelum melakukan permohonan permit.

6. Buku Rekod Vaksinasi atau Pet Passport hendaklah mengandungi maklumat status sejarah vaksinasi, rawatan diberikan dan keadan kesihatan terkini anjing atau kucing tersebut.   

7. Tempoh kuarantin adalah berbeza mengikut negara pengeksport dan bagi anjing atau kucing yang diwajibkan untuk menjalani kuarantin hendaklah dikuarantin di Stesen Kuarantin Haiwan sebaik sahaja tiba di Malaysia.

8. Konsainan haiwan hendaklah dibawa oleh kapal terbang atau jenis pengangkutan yang lain terus ke tempat pendaratan yang ditetapkan di Malaysia. 
 
(Sila rujuk Protokol Import Kucing dan Anjing yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia bagi maklumat lengkap berkenaan syarat-syarat tersebut di laman sesawang www.dvs.gov.my ) 
 

SYARAT-SYARAT BAGI KELULUSAN PENGIMPORTAN  ANJING BAKA TERHAD 

Kelulusan untuk mengimport anjing baka terhad hendaklah diperolehi secara bertulis daripada Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, tertakluk  kepada syarat-syarat berikut sebelum membuat permohonan permit  import: 
 
1. Anjing tidak boleh berusia kurang daripada 3 bulan semasa import.

2. Anjing hendaklah mempunyai sijil baka yang dikeluarkan oleh sebuah   organisasi yang diluluskan di negara eksport (nama dan alamat organisasi hendaklah     dinyatakan)

3. Anjing hendaklah dikenal pasti menggunakan mikrocip yang mematuhi  ISO (Std 11784 dan 11785) dan kod pengenalan jelas dicatatkan dalam sijil baka.

4. Nama dan alamat pengimport yang akan bertanggungjawab bagi penjagaan dan pengendalian anjing itu hendaklah dinyatakan dengan jelas dalam permohonan tersebut

5. Premis atau kediaman anjing itu hendaklah diperiksa oleh Ketua Pengarah MAQIS untuk mengesahkan kemudahan anjing, saiz perkarangan, keselamatan dan kawalan anjing. 

6. Pengimport hendaklah menyediakan suatu akuan bertulis  bahawa anjing itu; 

i. adalah haiwan peliharaan peribadi dan bukan bertujuan untuk jualan (pengimportan anjing baka terhad dibenarkan sebagai haiwan peliharaan  peribadi pengimport atau untuk tujuan keselamatan sahaja)
ii. hendaklah dikandang di dalam lingkungan kawasan pada  setiap masa
iii. hendaklah dirantai dan muncung ditutup pada setiap masa di kawasan awam 
iv. hendaklah di bawah kawalan pengendali yang terlatih dan mahir pada setiap masa (bagi anjing keselamatan)

 

SENARAI ANJING BAKA DI LARANG IMPORT DAN ANJING BAKA TERHAD 

Anjing Baka Terhad

 • Bull Mastiff
 • Bull Terrier
 • Doberman
 • German Shepard/Alsatian termasuk  Belgian Shepard dan East European Shepard
 • Perro de Presa Canario (juga dikenali sebagai Canary Dog)
 • Rottweiler
 

Anjing Baka Di Larang Import

 • Akita
 • American Bulldog
 • Dogo Argentino
 • Fila Braziliero
 • Japanese Tosa
 • Neapolitan Mastiff
 • Pit Bull Terrier / Pit Bull (juga dikenali sebagai American Pit Bull, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier dan Staffordshire Bull Terrier)
 

 

SILA IKUTI LANGKAH-LANGKAH BERIKUT BAGI MEMOHON PERMIT IMPORT HAIWAN KESAYANGAN ANDA 

 

LANGKAH 1: KENALPASTI JIKA HAIWAN KESAYANGAN WAJIB KUARANTIN ATAU TIDAK

i. Kenalpasti sama ada haiwan kesayangan anda daripada negara dikecualikan keperluan kuarantin atau tidak dikecualikan. *1
ii. Jika daripada negara yang dikecualikan kuarantin, sila terus ke langkah 4. Jika dari negara yang wajib kuarantin, sila ikuti langkah seterusnya.

*1 Sila rujuk muka surat 10 bagi senarai negara yang dikecualikan keperluan kuarantin dan negara yang tidak dikecualikan

 

 

LANGKAH 2: TEMPAH RUANG KUARANTIN DI STESEN KUARANTIN HAIWAN (SKH)

i. Pilih tarikh pengimportan.

ii. Tempahan ruang kuarantin hendaklah dibuat 14 hari sebelum tarikh pengimportan haiwan kesayangan.*2

iii. Hubungi melalui telefon atau email Stesen Kuarantin Haiwan (SKH) untuk bertanya berkenaan kekosongan ruang kuarantin pada tarikh tersebut. *3

*2 Peraturan 20 (2) Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (Kuarantin dan Pemerikaan ) 2013
*3 Pihak SKH akan menghubungi anda semula dalam tempoh 3 hari melalui telefon atau email

 

 

LANGKAH 3: ISI BORANG TEMPAHAN RUANG KUARANTIN (BORANG MK1) DAN BAYAR DEPOSIT

i. Setelah pemohon menerima pengesahan daripada SKH bahawa terdapatnya ruang kuarantin pada tarikh pengimportan, seterusnya anda dikehendaki ke Pejabat SKH untuk mengisi Borang Tempahan Ruang Kuarantin (Borang MK1) dan membayar deposit. *1

ii. Deposit tidak akan dipulangkan semula. Jika bayaran deposit tidak diterima sepenuhnya selepas 48 jam, ruang kuarantin akan dibuka semula untuk orang lain membuat tempahan. Sebarang perubahan kepada tempahan hendaklah dimaklumkan kepada SKH dalam tempoh 3 hari selepas tempahan diluluskan. *2

iii. Tempoh sah tempahan adalah sehingga 5 hari bekerja selepas tarikh pengimportan yang dinyatakan oleh pemohon dan mana-mana ruang tempahan yang tidak digunakan selepas tempoh tersebut akan dibuka semula untuk ditempah oleh orang lain.

iv. Pemohon akan diberikan satu Nombor Tempahan Ruang Kuarantin yang merupakan syarat untuk kelulusan permit import kucing atau anjing.

*1 Deposit : Jumlah fi ruang kuarantin untuk selama tempoh minimum haiwan dikuarantinkan
*2 Peraturan 20 (4) Peraturan-peraturan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia ( Kuarantin dan Pemeriksaan) 2013

 

 

LANGKAH 4: MOHON PERMIT IMPORT ANJING ATAU KUCING ANDA MELALUI SISTEM PERMOHONAN PERMIT ATAS TALIAN (E-PERMIT) DAN MASUKKAN NOMBOR TEMPAHAN RUANG KUARANTIN

i. Lantik ejen mengimport untuk memohon permit import kucing atau anjing bagi pihak pemohon. *1

ii. Masukkan Nombor Tempahan Ruang Kuarantin ke dalam permohonan permit import pemohon melalui sistem permohonan e-Permit. *2

iii. Sekiranya anda mengimport kucing atau anjing daripada negara yang dikecualikan daripada kuarantin, anda tidak perlu untuk melakukan no.2 di atas.

iv. Pegawai MAQIS melalui sistem e-Permit akan mengesahkan maklumat permohonan termasuk nombor tempahan (jika berkaitan) dan akan melulus atau menolak permohonan permit import tersebut.

v. Bagi permohonan yang ditolak, ejen yang dilantik perlu mengemukakan semula permohonan tersebut. *6

*1 Senarai ejen pengimport ber-daftar dengan MAQIS di pejabat SKH dan pintu masuk tertentu atau melalui website MAQIS.
*2 Permohonan e-Permit dalam talian hanya boleh didapati melalui perkhidmatan ejen mengimport anda, sila berikan nombor tempahan tersebut kepada ejen yang dilantik.
*6 Pegawai MAQIS akan memberi sebab mengapa permohonan itu ditolak.

 

 

LANGKAH 5: CETAK PERMIT IMPORT

i. Setelah permohonan tersebut diluluskan dan bayaran dibuat, ejen yang dilantik boleh mencetak permit import dengan segera.

ii. Pastikan pemohon menerima salinan asal Permit Import daripada ejen yang dilantik oleh pemohon .

iii. Sediakan rekod vaksinasi yang telah dikemaskini bersama-sama dengan salinan asal Permit Import dan Sijil Kesihatan Veterinar untuk pemeriksaan oleh Pegawai MAQIS sebaik tiba di pintu masuk.