Tumbuhan

Tafsiran

“Tumbuhan” ertinya apa-apa spesis tumbuhan atau mana-mana bahagian daripadanya sama ada hidup atau mati dan termasuk batang, dahan, ubi, bebawang, umbisi, pokok penanti, kayu mata-tunas, keratan, tut, keratan tunas, pelekap, akar, daun, bunga, buah, biji atau mana-mana bahagian lain atau keluaran tumbuhan sama ada terputus atau tercantum.

Prosedur Eksport

Peraturan Yang Terlibat
Peraturan Kastam (Peraturan Larangan Eksport), 1998

Skop Dan Bidang Kuasa FAMA

Jenis Komoditi Yang Memerlukan Permit

Pejabat Pengeluar

Syarat-Syarat Dan Cara Memohon Permit Eksport

Sayur-sayuran

Buah-buahan

Bawang/ Bawang Putih (Pengeksportan Semula)

Untuk maklumat lanjut sila ikut pautan ke Laman Web Jabatan Pertanian (DOA) dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).