Piagam Pelanggan

Kami warga kerja MAQIS beriltizam memberikan perkhidmatan kami secara professional kepada pelanggan-pelanggan kami dengan cara:

 

  1. Mengeluarkan permit, lesen, perakuan import dan eksport bagi tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma dalam tempoh 24 jam.

 

  1. Membuat pemeriksaan dan pelepasan konsainan yang diimport dalam masa satu (1) jam (laluan udara), satu (1) jam (laluan darat) dan satu (1) hari (laluan laut) dari masa pengisytiharan dibuat yang telah tersedia untuk diperiksa.

 

  1. Membuat pemeriksaan dan pelepasan konsainan yang dieksport dalam masa satu (1) jam (laluan udara, laluan darat dan laluan laut) dari masa pengisytiharan dibuat yang telah tersedia untuk diperiksa.

 

  1. Membuat pemeriksaan bagasi dan penumpang yang masuk melalui laluan udara, laluan darat dan laluan laut dalam masa 10 minit.

 

  1. Membuat keputusan tindakan tatacara kuarantin (pengujian, perawatan atau pelupusan) dalam tempoh satu (1) hari menggunakan Borang MQ2 selepas pemeriksaan.

 

  1. Memberi maklum balas terhadap semua aduan, pertanyaan dan rayuan daripada pelanggan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari waktu penerimaan. Semua aduan akan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja.