Soalan Lazim

Import dan Eksport

Approved Permit (AP) merupakan penetapan kawalan kuota import keluaran pertanian masuk ke dalam Malaysia. AP melibatkan lima (5) komoditi pertanian iaitu kubis bulat, kelapa tua biji, susu cair, ayam (ayam bulat dan keratannya) dan beras di bawah kawalan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM). Tujuan AP adalah bagi melindungi industri tempatan, mengelakkan lambakan bekalan di pasaran tempatan dan membantu mewujudkan ekosistem pemangkin kepada pengusaha agromakanan tempatan untuk bertapak dan bersaing sehingga ke peringkat antarabangsa.

Manakala Import Permit (IP) pula merupakan kelulusan setiap transaksi kemasukan semua produk pertanian ke dalam Malaysia bagi tujuan kawalan biosekuriti termasuk halal. Namun, terdapat sesetengah produk pertanian yang telah dikecualikan keperluan IP atas dasar analisa risiko yang rendah untuk produk yang tertentu.

Pada tahun 2022, Kerajaan memutuskan untuk memansuhkan Approved Permit (AP) terhadap setiap kemasukan kubis bulat, kelapa tua biji, susu cair dan ayam (karkas ayam bulat dan keratannya) bagi memastikan ketersediaan bekalan komoditi tersebut di dalam negara serta memudahkan ianya dibawa masuk dengan lebih cepat oleh ramai pemain industri dan syarikat tempatan tanpa melalui kelulusan AP. Namun begitu, pengimportan komoditi beras masih memerlukan AP.

Kini, mana-mana syarikat yang ingin mengimport komoditi kubis bulat, kelapa tua biji, susu cair dan daging ayam (karkas ayam bulat dan keratannya) hanya perlu memohon Import Permit (IP) melalui Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jabatan/Agensi Dasar di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) iaitu Jabatan Pertanian, Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Jabatan Perikanan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan seperti keperluan sijil kesihatan veterinar, sijil halal, sijil fitosanitasi, sijil perakuan 3P dan lain-lain dokumen yang dinyatakan dalam syarat permit import komoditi berkenaan.

Kelulusan pengimportan konsainan ke dalam negara perlulah melalui Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Sehubungan itu, pengimport perlu merujuk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017 bagi mengenal pasti produk pertanian dan mengetahui kod tarif/HS Code produk tersebut. Perintah Kastam tersebut menerangkan tentang keperluan pengimportan sesuatu produk di seluruh pintu masuk negara.

Bagi mendapatkan pengesahan kod tarif/HS Code sesuatu barang dagangan, boleh menghubungi Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM), Bahagian Penjenisan di talian 03-8889 2498 dan merujuk laman sesawang http://mysstext.customs.gov.my/tariff/.

Selain permit import, MAQIS juga mengeluarkan perakuan 3P import. Sehubungan itu, bagi produk pertanian yang memerlukan Sijil Perakuan 3P FAMA boleh merujuk kepada laman sesawang FAMA http://www.e3p.fama.gov.my/pdf/SENARAI_KOMODITI_3P.xlsx untuk maklumat lanjut.

Proses Permohonan Import Permit MAQIS

i. Menyemak keperluan import

Pengimport perlu merujuk Perintah Kastam (Larangan Import) 2017 untuk menyemak keperluan import produk. Pengimport juga boleh menghantar pertanyaan kepada feedback@maqis.gov.my untuk maklumat lanjut tentang pengimportan produk mereka.

ii. Pendaftaran

Bagi pengimport baharu, mereka perlu mendaftar akaun di Sistem Pendaftaran Pengimport, Pengeksport dan Ejen Dagangan (SPEED) MAQIS https://imaqis.maqis.gov.my/SPEED untuk mendapatkan ID dan Kata Laluan bagi memohon Permit Import melalui sistem New ePermit.

iii. Permohonan Permit

  1. Hanya pengimport yang telah mendaftar melalui sistem SPEED boleh membuat permohonan permit Import melalui Sistem New ePermit https://newepermit2.dagangnet.com.my/;
  2. Seterusnya, pegawai MAQIS akan mengesah dan meluluskan permit;
  3. Pengimport membayar dan mencetak permit dalam talian; dan
  4. Pengimport perlu mematuhi semua syarat yang dinyatakan di dalam Permit Import untuk memudahkan proses pengimportan.


iv.
Pemberitahuan negara pengeksport

Pengimport perlu memaklumkan kepada negara pengeksport semua syarat yang terkandung dalam permit import bagi pematuhan protokol import yang telah dibangunkan oleh Jabatan Dasar (DOA, DVS, DOF, LKIM dan FAMA).

v. Pemeriksaan dan Pelepasan

  1. Semasa konsainan tiba di pintu masuk, pengimport akan  mengisytiharkan semua dokumen yang berkaitan. Dokumen sokongan seperti Sijil Fitosanitasi (untuk tumbuhan dan bahan tumbuhan), Sijil Kesihatan (haiwan dan ikan), Sijil Halal (hasilan haiwan seperti daging dan sebagainya), Borang Kastam K1, Invois dan Bill of Lading hendaklah diserahkan kepada pejabat MAQIS bagi pemeriksaan dokumen konsainan.
  2. Pegawai MAQIS di pintu masuk akan melakukan pemeriksaan fizikal produk mengikut pengisytiharan dokumen.
  3. Konsainan akan dilepaskan oleh Pegawai MAQIS menerusi Sistem Maklumat Kastam (SMK) dan Pintu Masuk selepas pemeriksaan.
  4. Pengimport perlu berurusan semula dengan pihak Kastam untuk pelepasan akhir dan membayar duti import / eksport jika diarahkan oleh pihak Kastam.


Kuarantin Pertanian (Haiwan, Ikan, Tumbuhan) di bawah Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 (Akta 728)