Tumbuhan

Tafsiran

“Tumbuhan” ertinya apa-apa spesis tumbuhan atau mana-mana bahagian daripadanya sama ada hidup atau mati dan termasuk batang, dahan, ubi, bebawang, umbisi, pokok penanti, kayu mata-tunas, keratan, tut, keratan tunas, pelekap, akar, daun, bunga, buah, biji atau mana-mana bahagian lain atau keluaran tumbuhan sama ada terputus atau tercantum.

Prosedur Import

Senarai Item/Bahan Yang Dikawal Pengimportan Di bawah Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan Peraturan-Peraturan Kuarantin 1981