Perolehan Pelantikan Perkhidmatan Perunding secara Outsourcing bagi Pembangunan Pelan Pendigitalan MAQIS Menggunakan Metodologi Enterprise Architecture (EA)

Dokumen Jadual Tender adalah seperti berikut: