Permohonan Permit

Untuk permulaan, sila menggunakan sistem SPEED di laman web: https://imaqis.maqis.gov.my/SPEED/#!/login

Pemohon boleh memohon permit MAQIS di laman web: https://newepermit2.dagangnet.com.my/epermit/html/login